ปรับขนาดอักษร

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 4.52 MB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)