ปรับขนาดอักษร

ประกาศสำนักศิลปากรที่-๑๐-นครราชสีมา-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-ประจำปีงบประมาณ-พศ-๒๕๖๒-ตำแหน่ง-พนักงานรถยนต์-จำนวน-๒-อัตรา-เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอำนวยการสำนักงาน

651.61 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำแหน่ง พนักงานรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอำนวยการสำนักงาน