ปรับขนาดอักษร

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่า(ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 995.09 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่า(ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)