ปรับขนาดอักษร

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำแหน่ง พนักงานรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอำนวยการสำนักงาน

593.21 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำแหน่ง พนักงานรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอำนวยการสำนักงาน