ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

อีกบางสิ่งบางอย่าง ช่วยสร้างรอยยิ้ม

ผู้แต่ง/ผู้แปล/ผู้เรียบเรียง : Author: 
ซิก ซิกเกอร์
Call#: 
158
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
1
ผู้พิมพ์ : Publisher: 
สร้างสรรค์บุ๊คส์
ISBN: 
974-343-135-6
ราคา : Price: 
160

อีกบางสิ่งบองอย่าง ช่วยสร้างรอยยิ้ม เป็นหนังสือที่มีเรื่องน่าอ่านที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ฮึกเหิมในบางขณะที่รู้สึกท้อแท้ หรือเพิ่มความหวัง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวได้

อีกบางสิ่งบองอย่าง ช่วยสร้างรอยยิ้ม เป็นหนังสือที่มีเรื่องน่าอ่านที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ฮึกเหิมในบางขณะที่รู้สึกท้อแท้ หรือเพิ่มความหวัง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวได้