ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

File size 5.15 MB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)