ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง ประมูลให้เอกชนจัดเก็บผลผลิตจากต้นตาลในเขตโบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา(อุโมงค์ต้นตาล)

File size 3.55 MB Download

รายละเอียด :

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง ประมูลให้เอกชนจัดเก็บผลผลิตจากต้นตาลในเขตโบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา(อุโมงค์ต้นตาล) ตั้งอยู่บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา