ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

Workshop โครงการประกวดหนังสั้น “ตามรอยมรดกศิลป์ ถิ่นอีสานใต้”

 

วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัด Workshop

โครงการประกวดหนังสั้น “ตามรอยมรดกศิลป์ ถิ่นอีสานใต้”

·       วันจันทร์ที่ สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 .

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

·       วันอังคารที่ สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 .

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

·       วันพุธที่  สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 .

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

·       วันพฤหัสบดีที่ สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 .

ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

·       วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 .

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

·       วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 .

ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

·       วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 .

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

·       วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-15.00 .

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์