ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการแบ่งปันความรู้ สู่ความเข้าใจ เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

โครงการแบ่งปันความรู้ สู่ความเข้าใจ ในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา การเสวนาเรื่อง โคราช ประวัติศาสตร์ และความทรงจำ ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

ผู้สนใจ เอกสารประกอบการบรรยาย แผ่นพับ และนิทรรศการ สามารถ Download เพื่อการศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย :)