ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมศิลปากร

 

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมศิลปากร

กิจกรรมพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบรอบ ๑๐๒ ปี

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
 
 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดโดยสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

ไฟล์แนบ ขนาด ครั้ง Last download
kamhndkaarbrmesrimsraangwinay.doc 48.5 KB 25 20 ชั่วโมง 44 นาที ก่อน
khamsangaetngtangcchriythrrm.pdf 288.69 KB 14 2 days 2 ชั่วโมง ก่อน
okhrngkaaresrimsraangwinay_khunthrrm56.doc 73 KB 33 1 ชั่วโมง 31 นาที ก่อน