ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

โครงการเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดชัยภูมิ

(รวมภาพทั้งหมดที่ http://www.facebook.com/nakornchaiburin.silpakorn)