ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่
ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
จัดโดยสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ระหว่างวันพุธที่ ๑๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ไฟล์แนบ ขนาด ครั้ง Last download
ssk1215jul55.pdf 184.72 KB 108 20 ชั่วโมง 56 นาที ก่อน