ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการ/กิจกรรม

 

 

 

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมาร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ  ๑๐๐ ปี  วันสถาปนากรมศิลปากร เพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และปรับโฉมภาพลักษณ์ให้แก่กรมศิลปากร