ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ สัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๒

 

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ สัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๒

ณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจ)จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๕