ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ สัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ สัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งที่ ๑
ณ โรงเรียนหนองโตง สุรวิทยาคม จ.สุรินทร์
วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕