ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ในช่วงวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดป่าธรรมชาติ อ.คง จ.นครราชสีมา

โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระครูอาทรกิตตยารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคง ประธานฝ่ายสงฆ์

นางแคทรียา ไกรอ่ำ วัฒนธรรมอำเภอคง ประธานฝ่ายฆราวาส

และมีพิธีสวดชัยมงคล วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว