ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดป่าธรรมชาติ อ.คง จ.นครราชสีมา