ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔