ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา