ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีตัดสินและมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น ฯ

 

พิธีตัดสินและมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสั้น"ตามรอยมรดกศิลป์ ถิ่นอีสานใต้"

โดย สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงภาพยนตร์ที่ ๖ EGV เดอะ มอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา