ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนไทยทุกหมู่เหล่า

จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายเป็นราชสักการะ อำเภอพิมายจึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ