ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

อป.พนมรุ้งร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๓ 
โดยอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง จัดนิทรรศการช่วงงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เกี่ยวกับพระอาทิตย์ส่องตรง ๑๕ ช่องประตู บริเวณด้านหลังปราสาทอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง