ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

 

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร ถวายเครื่องสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร...