ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายอำเภอพิมาย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา