ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบการเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
นายขจร มุกมีค่า
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ
หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ๒๕๕๘
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวัน ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย