โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

 
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในการเปิดการบรรยาย หัวข้อเรื่อง เขมรัฐ...นครเชียงตุง ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านคำบอกเล่าจากเจ้านางสุคันธา ราชธิดาเจ้าฟ้าหลวงนครเชียงตุง วิทยากรโดย อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า ๑๗๐ คน