พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกาศปิดการให้บริการชั่วคราว*** ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๕๙ น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ประกาศปิดการให้บริการชั่วคราว*** ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๕๙ น. เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ พระที่นั่งอิศราวินิฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
---------
***Closure Announcement***
The National Museum Bangkok will be closed 
during the half-day morning on 25 July 2019 and it will be open again at 01.00 p.m.
----------
สอบถามเพิ่มเติม / For more information:
0 2224 1402, 0 2224 1333
----------
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
We apologise for any inconvenience caused.