ข้อชี้แจงเรื่องมีผู้แอบอ้างและส่งข้อความให้ช่วยบริจาคอาหาร

     ตามที่มีผู้แอบอ้าง และส่งข้อความให้ช่วยบริจาคอาหาร ยากันยุง โลชั่นกันยุง และที่ดักยุงไฟฟ้า ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ที่พุทธมณฑลสายห้า ศาลายา จ.นครปฐมนั้น กรมศิลปากร

      ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง โปรดแชร์ต่อๆ กันด้วย หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ 081 6276979 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร