ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

Tamarind ภาษาไทย

การติดต่อ

รูป

Scientific Name: Tamarindus indica

ที่อยู่:
Image Credit: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen
Rights: Public Domain
Source:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koeh-134.jpg
City or Suburb Family: Fabaceae Postal / ZIP Code Large Producers: India, United States

โทรศัพท์: 02 2222222

โทรสาร: 02 3333333

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081 2222222

http://www.google.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ภาษาไทย