ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

แผนที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

ที่ตั้ง

หมู่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์

053 - 221308 ต่อ 13, 15

053 - 408568