ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง การสื่อความหมายจากโบราณวัตถุ

          เนื่องวันพิพิธภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๘ นี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงได้จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “การสื่อความหมายจากโบราณวัตถุ” มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอเรื่องราวของล้านนา โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับ คน และชุมชน ทั้งวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา โดยให้โบราณวัตถุเป็นผู้สื่อเรื่องราวและความหมายด้วยตนเอง และนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากการดำเนินการทางโบราณคดี และการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่ มาจัดแสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่เก็บซ่อนอยู่ในโบราณวัตถุแต่ละชิ้น

        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  ได้ขยายเวลาเปิดนิทรรศการพิเศษฯ จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารสำนักงาน (เดิม)

เปิดให้เข้าชมวันพุธ - อาทิตย์ หยุดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ติต่อสอบถาม ๐๕๓ - ๒๒๑ - ๓๐๘ ต่อ ๑๒