ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

งานใบตองล้านนา

This is a SEO version of งานใบตองล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : งานใบตองล้านนา

ผู้แต่ง : จารุนันท์ เชาวน์ดี

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หนังสืองานใบตองล้านนา เป็นหนังสือเฉพาะที่เกี่ยวกับงานใบตอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ไม่ว่าจะเป็นงานใบตองที่ใช้ในพิธีกรรม งานใบตองที่ใช้ในการห่ออาหาร ซึ่งงานใบตองเป็นงานที่ละเอียด เป็นงานฝีมือ ในหนังสือเล่มนี้ได้มีการรวบรวมศิลปะเกี่ยวกับงานใบตองเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลาน อนุชนรุ่นหลัง