ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

คร่าวรับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปริชากร กวีนิพนธ์ที่ค้นพบใหม่ของพระญาพรหมโวหาร

This is a SEO version of คร่าวรับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปริชากร กวีนิพนธ์ที่ค้นพบใหม่ของพระญาพรหมโวหาร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : คร่าวรับเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปริชากร กวีนิพนธ์ที่ค้นพบใหม่ของพระญาพรหมโวหาร

ผู้แต่ง : ยุทธพร นาคสุข, บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงราย

สำนักพิมพ์ : สยามโฆษณาและการพิมพ์

 

ระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ครูบาอาจารย์ตลอดจนนักวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา ต่างช่วยกันสร้างสรรค์สร้างผลงานทางด้านวิชาการออกมามากมาย ส่งผลทำให้วงการด้านนี้ก้าวหน้าโดยลำดับจนหลายคนคิดว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วเสียด้วยซ้ำแต่ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏว่ามีผู้พบวรรณกรรมล้านนาตกสำรวจ รวมถึงวรรณกรรมที่ค้นพบใหม่ออกมาเป็นระยะๆ คร่าวรับเสร็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากรนี้ก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะเป็นวรรณกรรมล้านนาที่เพิ่งค้นพบใหม่ซึ่งให้คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งและอาจเป็นเรื่องสุดท้ายของพระญาพรหมโวหารรัตนกวีของล้านนาอีกด้วย