ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่

This is a SEO version of โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ราชสัมภารากรฐ, พระยา (เลื่อน สุรนันท์)

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ม.ร.ว.รุจยาอาภากร ฉันทลักษณ์ของโคลงนิราศเรื่องนี้ แต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทร่าย 2 บท สลับด้วยโคลงสี่สุภาพ 1 บท เกริ่นนำเรื่องก่อน จากนั้นแต่งด้วยโคลงสี่สุภาพทั้งหมดรวม 378 บท เนื้อหาของโคลงนิราศกล่าวถึงการเดินทางไปราชการจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ขณะพำนักอยู่เชียงใหม่ โดยพระยาสัมภารากรได้แต่งโคลงนิราศนี้ไว้