ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ

This is a SEO version of งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ

ผู้แต่ง : อภิธาน สมใจ

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : กลางเวียงการพิมพ์

 

สำหรับหนังสืองานศพล้านนาฯ เล่มนี้ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิธีศพแบบล้านนาและหวังว่าจะเกิดประโยชน์ในวงวิชาการด้านล้านนาคดี และผู้สนใจในด้านลัทธิพิธีเกี่ยวกับการทำศพ พิธีกรรมและช่างฝีมือผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ความเชื่อที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพปรากฏเหล่านั้น โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกันระหว่างคนถิ่นอื่นกับคนพื้นถิ่นนั้น ท้ายที่สุดก็จะนำสันติภาพและสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์