ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469

This is a SEO version of จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469

ผู้แต่ง : กมล มโนชญากร

ปีที่พิมพ์ : 2474

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โสภณพิพรรฒธนากร

 

จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ เป็นเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งการเตรียมการก่อนเสด็จถึงพฤติการณ์เวลาเสด็จ ที่ทรงเสด็จทำพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆในมณฑลฝ่ายเหนือ