ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

จามะเทวี ขัตติยนารีศรีหริภุญไชย ที่ระลึกในงานทอดกฐินวัดมงคลเวฬุวัน

This is a SEO version of จามะเทวี ขัตติยนารีศรีหริภุญไชย ที่ระลึกในงานทอดกฐินวัดมงคลเวฬุวัน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : จามะเทวี ขัตติยนารีศรีหริภุญไชย ที่ระลึกในงานทอดกฐินวัดมงคลเวฬุวัน

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : ลำพูน

สำนักพิมพ์ : วัดมงคลเวฬุวัน

 

จามะเทวี ขัตติยนารีศรีหริภุญไชย จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายในงานทอดกฐิน พระนางจามเทวีเป็นบุคคลที่สำคัญที่มีความสำคัญแก่คนจังหวัดลำพูนอย่างมาก ผู้คนต่างให้ความเคารพและศรัทธา เนื้อหาด้านในจะกล่าวถึงการกำเนิดของพระนางจามเทวี เหตุการณ์ต่างๆที่พระนางทรงทำ พระนางจามเทวีเป็นธิดากษัตริย์เมืองละโว้ เสด็จจากเมืองละโว้ขึ้นมาเสวยราชย์ที่เมืองหริภุญไชย อีกทั้งพระนางยังสถาปนาพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนานั้นแพร่หลายในเมืองหริภุญไชย รวมทั้งยังทำให้มีความเจริญและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน