ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ชีวประวัติ นายชื่น สิโรรส

This is a SEO version of ชีวประวัติ นายชื่น สิโรรส Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ชีวประวัติ นายชื่น สิโรรส

ผู้แต่ง : ชื่น สิโรรส

ปีที่พิมพ์ : 2529

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : คณะพุทธนิคม

 

การเขียนประวัติหรือเรื่องราวของนายชื่น สิโรรส ถ่ายทอดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาในสมัยก่อน ตั้งแต่นายชื่น สิโรรสยังเป็นเด็ก การที่นายชื่น สิโรรสเขียนชีวประวัติของตนเองขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและคิดว่าอาจมีผู้สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้