ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย

This is a SEO version of ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย

ผู้แต่ง : เงาศิลป์ คงแก้ว, สมนึก เบญจวิทยาธรรม และสุวิชานนท์ รัตนภิมล, บรรณาธิการ

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สามัคคีสาร

 

ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเข้าร่วมฟังการสัมมนาของชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง ในงานมหากรรมประชาชน สู่ศตวรรษที่ 21 ได้มีการพูดคุยของแต่ละชนเผ่าแต่ละพื้นที่ พูดถึงปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นมายาวนาน และยังคงเป็นอยู่มีการเรียกร้องสิทธิในการแก้ไขต่าง ๆ ภายในชนเผ่า ดังนั้นหนังสือชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย จึงเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องทุกชนเผ่าที่มองเห็นปัญหาของตนเองที่เกิดจากการรุกรานของโลกภายนอก จึงต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เสียงสะท้อนที่ขมขู่ระรานความสงบของคนในเผ่า แต่ด้วยความคาดหวังว่าการสื่อสารจะช่วยสร้างความเข้าใจต่อกันได้ เพราะทุกคนต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมนี้