ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

แต่ง - หย้อง การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

This is a SEO version of แต่ง - หย้อง การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : แต่ง - หย้อง การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ผู้แต่ง : -

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

 

การแต่งกายของชาวล้านนาสมัย พระราชชายาเจ้าดารารัศมี สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีถือได้ว่าอยู่ในช่วงสมัย รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ซึ่งสภาพแวดล้อมของล้านนาตอนนั้นนอกจากจะมีการติดต่อกับกรุงเทพฯ ในฐานะประเทศราชแล้ว ยังได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศคืออังกฤษซึ่งครอบครองพม่าขณะนั้น และได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับเชียงใหม่ ทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่างๆ เข้ามาด้วย ทำให้วัฒนธรรมการแต่งกายของล้านนาสมัยนั้นมีการผสมผสานกันไปแต่ส่วนใหญ่ชาวล้านนาก็ยังคงยึดรูปแบบการแต่งกายประจำท้องถิ่นไว้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ท่านได้มีบทบาทสำคัญที่จะเป็นผู้นำในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวล้านนาไว้ โดยให้เจ้านาย และเหล่าข้าราชบริพารในวังแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งหมดรวมทั้งพระองค์ท่านด้วย