ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ตำราพิธีส่งขืด และอุบาทว์ แบบพื้นเมืองเหนือ

This is a SEO version of ตำราพิธีส่งขืด และอุบาทว์ แบบพื้นเมืองเหนือ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ตำราพิธีส่งขืด และอุบาทว์ แบบพื้นเมืองเหนือ

ผู้แต่ง : สงวน โชติสุขรัตน์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ประเทืองวิทยา

 

เรื่องขืดและอุบาทว์นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่ท่านโบราณาจารย์ ท่านได้เรียบเรียงไว้มาตั้งแต่อดีตแล้ว แสดงให้เห็นว่าชีวิตของชาวไทยเรา ทั้งภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสาน นับตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีความเชื่อเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์ตลอดมา ทั้งๆ ที่ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ แม้แต่ในปัจจุบัน ความเชื่อในทางไสยศาสตร์ของชาวไทยเราก็ยังคงมีอยู่ จะเห็นได้จากความเชื่อในการสร้างศาลพระภูมิ เราจะเห็นศาลพระภูมิมีอยู่ทั่วไป แม้ในใจกลางเมืองของพระนครหลวง กระทั่งในรั้วมหาวิทยาลัย