ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ที่ระลึกพิธีเปิดป้ายชื่อ ประตูเมืองเชียงราย 25 มกราคม 2530

This is a SEO version of ที่ระลึกพิธีเปิดป้ายชื่อ ประตูเมืองเชียงราย 25 มกราคม 2530 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ที่ระลึกพิธีเปิดป้ายชื่อ ประตูเมืองเชียงราย 25 มกราคม 2530

ผู้แต่ง : ชมรมเสวนาประวัติศาสตร์ไชยนารายณ์

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : เชียงราย

สำนักพิมพ์ : เชียงรายโฆษณาและการพิมพ์

 

ป้ายประตูเมืองจะเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าสถานที่นี้เป็นประตูเมืองเชียงราย เมืองที่สร้างขึ้นโดยพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมืองเชียงรายเป็นมรดกที่พระองค์ทรงมอบไว้ ภายในหนังสือจะบันทึกเรื่องราวทางประวัติสาสตร์ว่าด้วยประตูเมืองเชียงรายและเมืองเชียงรายยุคต่างๆ เจ้าเมืองเชียงรายสมัยต่างๆ การก่อสร้าง ภาพจากอดีตและสาระสำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย