ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

บทละคอนพันทาง เรื่อง พญาผานอง

This is a SEO version of บทละคอนพันทาง เรื่อง พญาผานอง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : บทละคอนพันทาง เรื่อง พญาผานอง

ผู้แต่ง : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2528

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

 

ละครพันทางเรื่องพญาผานองเป็นเรื่องราวเบื้องต้นของพงศาวดารเมืองน่านและเมืองพะเยา จากหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ 10 กรมศิลปากรสร้างบทใหม่ นำออกแสดงครั้งแรกที่โรงละครศิลปากร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2501 เป็นเวลา 27 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ พิจารณาเห็นว่าละครเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเมืองน่านและเมืองพะเยา จึงได้ปรับบทเจรจาและสำนวน ให้เป็นสำเนียงชาวเหนือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้