ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประเพณีความเชื่อ การปลูกเรือนในล้านนา และเรือนกาแล

This is a SEO version of ประเพณีความเชื่อ การปลูกเรือนในล้านนา และเรือนกาแล Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ประเพณีความเชื่อ การปลูกเรือนในล้านนา และเรือนกาแล

ผู้แต่ง : ลมูล จันทน์หอม

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งขวัญ

 

ประเพณีความเชื่อการปลูกเรือนในล้านนา ชาวล้านนาโบราณจะให้ความสำคัญกับการเลือกบริเวณที่ดิน การเลือกไม้ทำเสาเรือน การหาฤกษ์ยามในการลงเสาเอกหรือเสามงคล การขุดหลุมเสาซึ่งมีหลายรูปแบบ ทุกขั้นตอนมีตำราที่คนล้านนาสมัยโบราณได้ตั้งกฎเกณฑ์และบันทึกไว้ในใบลานและพับสา สิ่งเหล่านี้มีส่วนสัมพันธ์กับความเชื่อที่ว่าหากทำให้ถูกต้องตามตาราแล้วทำให้ผู้อยู่อาศัยในเรือนนั้นประสบความสุข ปราศจากโรคภัยและเกิดความอุดมสมบูรณ์มีข้องดเว้นหรือข้อหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดความวิบัติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่คนล้านนาโบราณเชื่อถือและสั่งสอนไว้เพื่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยในเรือนหลังนั้นตลอดไป