ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก ต้นสกุล”วิชัยขัทคะ”

This is a SEO version of ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก ต้นสกุล”วิชัยขัทคะ” Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก ต้นสกุล”วิชัยขัทคะ”

ผู้แต่ง : ทิว วิชัยขัทคะ

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

 

ประวัติพระยาพิไชยดาบหัก ต้นสกุล “วิชัยขัทคะ” เป็นหนังสือ ประวัติวีรกรรม 41 ปี แห่งชีวิตพระยาพิชัยดาบหัก โดยย่อ ตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นชีวิตวัยรุ่น ชีวิตผจญภัย ชีวิตวัยหนุ่ม ชีวิตร่วมทำสงครามสู้รบกอบกู้เอกราชในฐานะทหารเอกคู่พระทัยพระเจ้าตากสินมหาราช และชีวิตอวสาน