ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผ่อล้านนา มองวิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยสังเขป

This is a SEO version of ผ่อล้านนา มองวิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยสังเขป Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ผ่อล้านนา มองวิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยสังเขป

ผู้แต่ง : เกรียงไกร เกิดศิริ และชาญคณิต อาวรณ์

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อุษาคเนย์

 

หนังสือผ่อล้านนา มองวิถีวัฒนธรรมล้านนาโดยสังเขป ซึงคำว่า ผ่อ ในภาษาล้านนาหมายถึง มอง ในที่นี้จึงมุ่งหมายให้หนังสือที่ได้ร่วมกันเรียบเรียงขึ้นนี้เป็นดั่งกระจกสะท้อนภาพของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีพลวัติอยู่ และทรงเสน่ห์อย่างยิ่งให้กับ ผู้อ่าน ผู้มอง หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก แผ่นดินล้านนา ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผืนแผ่นดินแห่งความสุข