ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผีตองเหลือง

This is a SEO version of ผีตองเหลือง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ผีตองเหลือง

ผู้แต่ง : หมื่นวลี

ปีที่พิมพ์ : 2537

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : อักษรพิทยา

 

ผีตองเหลือง หรือมนุษย์เผ่ามลาบรี คือ คนป่า ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ในป่าดงพงทึบ บนยอดเขาสูงทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยเผ่าผีตองเหลืองนี้ มาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ทราบถึงลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน บ้านและที่พักอาศัย และประเพณีความเชื่อของมนุษย์ชนเผ่าผีตองเหลือง