ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พงศาวดารโยนก

This is a SEO version of พงศาวดารโยนก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พงศาวดารโยนก

ผู้แต่ง : ประชากิจกรจักร, พระยา (แช่ม บุนนาค)

ปีที่พิมพ์ : 2516

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : บุรินทร์การพิมพ์

 

พงศาวดารโยนกนี้ พระยาประชากิจกรจักรได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น ภายในหนังสือจะมีการแบ่งเป็นภาค ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภาคดังนี้ 1. ชื่อสุวรรณโคมคำ ว่าด้วยขอมสมัย 2.ชื่อโยนก ว่าด้วยไทยสมัย 3.ชื่อหริภุญไชย ว่าด้วยจามสมัย 4.ชื่อพิงควงศ์ ว่าด้วยลาวสมัย 5.เมงค์วงศ์ ว่าด้วยรามัญและภุกามสมัย 6.ทิพวงศ์ ว่าด้วยสยามสมัย