ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พญาปูอ่อน สืบสายสกุลและบันทึกความรักความภาคภูมิใจ

This is a SEO version of พญาปูอ่อน สืบสายสกุลและบันทึกความรักความภาคภูมิใจ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พญาปูอ่อน สืบสายสกุลและบันทึกความรักความภาคภูมิใจ

ผู้แต่ง : สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ

ปีที่พิมพ์ : 2558

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์

 

เมืองปูอ่อนเป็นเมืองชนบทอยู่ในภาคตะวันออกของรัฐฉาน เป็นเมืองบริวารของชียงตุง เจ้าฟ้าผู้ครองเมืองเชียงตุงจะส่งผู้ปกครองไปครองเมืองในฐานะพญา โดยพญาแต่ละเมืองจะถือนโยบายหลักในการปกครองจากเจ้าฟ้า และมีการพัฒนาต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของเมืองตามแนวความคิดของตน พญาปูอ่อน บิดาของอูเตชะหน่อแสงเป็นนักปกครองที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จนทำให้เมืองปูอ่อนซึ่งเป็นชนบทเล็กๆได้รับการพัฒนาทั้งด้านสาธารณูปโภค ทั้งยังสามารถยกระดับความคิดให้ชาวเมืองเห็นคุณค่าของการศึกษาเป็นสำคัญ