ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พญามังราย หรือ พ่อขุนเมงราย อย่างไรจึงจะถูกต้อง

This is a SEO version of พญามังราย หรือ พ่อขุนเมงราย อย่างไรจึงจะถูกต้อง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พญามังราย หรือ พ่อขุนเมงราย อย่างไรจึงจะถูกต้อง

ผู้แต่ง : ทิว วิชัยขัทคะ

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทิพย์เนตรการพิมพ์

 

พญามังรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย ความในพงศาวดารโยนกกล่าวว่า ปีจอ จัตวาศก ช้างมงคลของพระยาเมงรายตามช้างไปถึงดอยจอมทองแม่น้ำกกทันที ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศที่นั่นเป็นภัยภูมิดีจึงได้สร้างนครไว้ที่นั่น ให้ก่อปราการโอบเอาดอยทองไว้ท่ามกลางเมืองครั้นสร้างนครไว้ ให้ก่อปราการโอบเอาดอยทองไว้กลางเมืองเมื่อสร้างเสร็จแล้ว เรียกชื่อเมืองว่าเชียงราย ตามพระรามของพระยาเมงรายผู้สร้าง